อาชีพที่กำลังได้รับความนิยม หางานเบื้องหลัง ทีวี ที่หลายคนกำลังมองหา

เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ตอนนี้สถานการณ์ หางานเบื้องหลัง ทีวี จะถูกพูดถึงในแง่ของการจัดสรรคลื่น ผู้ควบคุมการผลิตให้เกิดขึ้น จึงเป็นเหมือนผู้นำทีมการผลิตจึงต้องทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้แต่ละฝ่ายทำงานของตนให้ทันตามกำหนดเวลา และคอยแก้ไขสะสางปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในการทำงาน แต่ในฐานะหนึ่งในทีมงานการผลิต การประมูล การแข่งขันการตลาด ผลิตรายการก่อนขาย ทำนองเดียวกับการ “สร้างบ้านก่อนขาย” คือคิดรายการเพื่อผลิตป้อนช่องตนเอง เป็นการผลิตรายการขึ้นก่อน ค่อยนำรายการไปขายให้กับผู้สนับสนุนที่น่าจะสนใจรายการประเภทนี้ และเรื่องความคมชัดของภาพที่จะตอบสนองโสตประสาทผู้ชมมากขึ้น หางานเบื้องหลัง ทีวี จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างละเอียดเป็นพื้นฐานสำคัญ เพื่อจะได้วางแผนการผลิตต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน เหล่านี้เป็นอรรถประโยชน์ในเชิงวิศวกรรมที่ดูจะไกลตัวผู้ชมไปมาก แต่การวางแผนแม้ว่าจะดีแค่ไหนแต่ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าทำตามแผนการผลิตที่วางไว้ไม่ได้ ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับนักวางแผนที่ดีก็คือการทำตามแผนการผลิตนั้นให้ได้อย่างเคร่งครัดนั่นเอง หางานเบื้องหลัง ทีวี จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย ข้อมูลส่วนใดที่อ่านแล้วเกิดคำถาม ก็ต้องหาคำตอบ เพราะนั่นอาจเป็นคำถามเดียวกับที่เกิดขึ้นกับคนดูก็ได้ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการโดยเฉพาะที่เน้นข่าวสารข้อมูล จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ทั้งถูกต้องและครบถ้วน เพราะสิ่งที่ผู้ชมจะได้ประโยชน์จากโทรทัศนืดิจิตัลมีมากกว่านั้นมากกมาย เพื่อสร้างสรรค์ให้รายการมีเนื้อหาที่ใหม่ ทันสมัย และน่าสนใจอยู่เสมอ ในแง่หนึ่งคือคลื่นจะถูกจัดสรรและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อให้คนดูจำได้ หรือเป็นการให้ข้อมูลจำเป็นสำหรับผู้ชมที่อาจดูรายการเป็นครั้งแรก เพิ่มโอกาสและช่องทางของสื่อหลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้ชมมีทางเลือกรับข้อมูลข่าวสารตามความชื่นชอบ หางานเบื้องหลัง ทีวี ดูแลควบคุมคุณภาพของรายการให้ได้มาตรฐานด้วย หากมีส่วนใดของภาพเสีย หรือเสียงไม่ชัด โปรดิวเซอร์ต้องรู้และสั่งแก้ไขก่อนที่จะงานจะแพร่ภาพออกอากาศไป และมีเสรีภาพในทางเลือกมากขึ้น แต่นั่นไม่ใช่คุณสมบัติน่าเย้ายวนใจของโทรทัศน์ระบบดิจิตัลอย่างแท้จริง

หางานเบื้องหลัง ทีวี
หางานเบื้องหลัง ทีวี

หางานเบื้องหลัง ทีวี มีหน้าที่แก้ไขปัญหาทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อให้การผลิตรายการดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาระยะยาว ใช้ทักษะการพูดเพื่อโน้มน้าวใจให้คนในทีมทำงานให้กับตนได้อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถด้วย คุณลักษณะของโปรดิวเซอร์นั้น เมื่อดูจากลักษณะงานข้างต้น อาจพอสรุปได้ดังนี้

1. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ People Skill มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักวิธีพูด ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข และไม่ท้อถอยบุคลากรที่ทำงานในวงการภาพยนตร์ มีด้วยกันหลากหลายตำแหน่งมาก ในการถ่ายทำต้องมีการทำงานร่วมกับ ช่างภาพและทีมไฟในกรณีที่ต้องจัดแสง และนอกเหนือจากนั้นหากเป็นการถ่ายทำในสตูดิโอ จะต้องมีทีมเสียง อาจสามารถจำแนกได้ทั้ง ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต แต่ หางานเบื้องหลัง บางตำแหน่งก็อาจจะไม่ตายตัว โดยเราจะต้องดูแลภาพรวมของรายการให้ตรงตามเป้าหมายของรายการ และสิ่งที่จะนำเสนอๆ ในเทปนั้น บางตำแหน่งต้องรับผิดชอบงานทั้งหมดก็มี หรือบางตำอาจมีปลีกย่อยลงไปได้อีก แม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ความเป็นมืออาชีพคือยึดหลักความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและทำอย่างตั้งใจ

2. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Managerial Skill มีทักษะในด้านการจัดการ การวางแผน รู้จักใช้งานคนในถูกงานและหน้าที่ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะมีสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนไปตามรูปแบบของรายการ  บางรายการอาจจะต้องประจำอยู่ที่สตูดิโอ หรือบางรายการอาจจะเป็นรายการที่ต้องออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะในบางครั้ง โปรดิวเซอร์อาจมีผู้ใต้บังคับบัญชา หางานเบื้องหลัง ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะมีสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนไปตามรูปแบบของรายการ  บางรายการอาจจะต้องประจำอยู่ที่สตูดิโอ หรือ บางรายการอาจจะเป็นรายการที่ต้องออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ อาจต้องมีการแจกจ่ายหรือแบ่งงานกันออกไป ในการทำสคริปอาจจะต้องลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล ดังนั้น โปรดิวเซอร์ควรรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นอย่างดี ใครถนัดรายการแนวไหน หรือว่าถนัดในเรื่องใด การออกไปหาหรือติดต่อสถานที่ถ่ายทำรายการ ควรจัดสรรงานให้ตามความเหมาะสมและความถนัดของแต่ละคนเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Problem Solving Skill โดยรวมแล้วการทำงานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานไปเรื่อยๆ และจะมีการเข้าออฟฟิศในช่วงเตรียมงานก่อนการถ่ายทำ มีทักษะในด้านการแก้ปัญหาที่ดี ติดต่อรถตู้ที่จะไปรับไปส่งระหว่างการถ่ายทำ ติดต่อสวัสดิ์การในการเตรียมข้าวและอาหาร และการติดต่อทั้งหมด โดยเราจะต้องทำงานร่วมกับทีมประสานงาน แต่ในบางครั้งการเขียนสคริปหรือถ่ายทำนั้นสามารถทำได้เลยที่ออฟฟิศ ซึ่งบรรยากาศ หางานเบื้องหลัง ในออฟฟิศของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นั้น โดยการบอกรายละเอียดที่เราจะถ่ายทำให้กับทีมประสานงานให้รับเรื่องการประสานงานเรื่องต่างๆ ซึ่งทักษะข้อนี้ เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และสะสมจากประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก มีทั้งบริษัทใหญ่ๆ และบริษัทที่จัดตั้งกันเองเล็กๆ บรรยากาศโดยรวมจะสนุกสนานมีระบบการทำงานแบบเป็นพี่เป็นน้องกัน ขั้นตอนการติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งการติดต่อกับ ศิลปิน นักแสดง หรือ แม้แต่คนธรรมดา ที่จะมาออกอากาศในรายการ ติดต่อขอใช้สถานที่ที่จะทำการถ่ายทำ ด้วยรูปแบบการทำงานที่เป็นงานสายบันเทิง

4. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Leadership Skill ทักษะในด้านความเป็นผู้นำ การผลิตรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเป็นการออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ ซึ่งในระหว่างการถ่ายทำนั้นก็มีความยากลำบาก สะดวกสะบาย เนื่องจากโปรดิวเซอร์ก็คือผู้นำทีมงานการผลิตทั้งหมดนั่นเอง และมีปัญหาที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จึงต้องเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้อย่างเป็นอย่างดี หากโปรดิวเซอร์เป็นคนโลเล ตัดสินใจอะไรไม่ได้ เป็นคนง่ายๆสบายๆ สามารถทำงานที่ลุยได้ และชอบลองทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ หางานเบื้องหลัง การทำงานก็เกิดอุปสรรคไม่ราบรื่น นอกเหนือจากการออกไปถ่ายทำแล้วยังต้องมีการเตรียมงานก่อนการถ่ายซึ่งมีหลายขั้นตอน และต้องมีการ ทำงานที่ละเอียด เพราะเรื่องราวที่จะนำมาออกอากาศนั้นต้องถูกต้อง ชัดเจน และมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เหมือนต้นหนที่ไม่รู้จะนำเรือไปในทิศใดเมื่อเห็นทางแยกอยู่ข้างหน้า การทำงานจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของเวลา เพราะมีเรื่องการออกอากาศ ที่ต้องส่งงานอย่างสม่ำเสมอตามข้อตกลงของช่อง

5. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Team Player นอกจากจะเป็นผู้นำแล้ว ทำให้งานแต่ละงานต้องมีการวางแผนงานที่ชัดเจน และทำงานด้วยความแอคทีฟตลอดเวลา เพื่อให้ทันเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้  จึงต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  ยังต้องเป็นผู้เล่นในทีมด้วย นั่นก็คือทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนในทีม และต้องเข้าใจว่าการผลิตหรือ production ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกและความสามารถหลากหลายด้าน หางานเบื้องหลัง สามารถทำงานได้ทั้งในส่วนของข้อมูลที่ต้องเป็นคนที่มีความรู้กว้างไกล ต่างก็เป็นผลรวมของความพยายามในการทำงานร่วมกันของแต่ละบุคคลที่มีทักษะเฉพาะ มีมุมมองใหม่ๆในการทำงาน และ ยังต้องสามารถลุยกับการออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ พบเจอกับสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ การผลิตรายการโทรทัศน์จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันจากทุกฝ่าย และสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างดี โดยรวมแล้วเป็นงานที่มีทั้งความสนุกได้พบเจออะไรที่แปลกใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกดดันจากเรื่องของเวลา โปรดิวเซอร์จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะงานของฝ่ายต่างๆ เป็นอย่างดีอีกด้วย

6. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Punctuality สิ่งสำคัญสำหรับโปรดิวเซอร์ทุกคนคือการเป็นคนตรงต่อเวลา แต่ละช่องมีรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในการผลิตรายการโทรทัศน์ต้องคำนึงถึงช่องที่จะรองรับรายการของเรา เพราะการผลิตรายการโทรทัศน์ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ดูว่าแต่ละช่องมีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะช่องฟรีทีวีจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะ อิสระในการทำงานจะน้อยกว่าช่องเคเบิ้ล หรือ จานดาวเทียมต่างๆ ความล่าช้าของใครคนใดคนหนึ่งในทีม เพราะช่องฟรีทีวีเป็นช่องพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนมีและเป็นช่องที่คนส่วนใหญ่เลือกรับชม จึงต้องผ่านการคัดกรองเนื้อหาก่อนออกอากาศ ก็จะส่งผลต่อคนอื่นๆ ในทีมต่อกันไปเป็นลูกโซ่ ในบางกรณี หางานเบื้องหลัง การผลิตรายการโทรทัศน์ของเราจะมีนายทุนที่ให้งบประมาณเพื่อนำไปผลิตรายการ ก็จะขึ้นอยู่ที่ว่า นายทุนมีความต้องการมากน้อยอย่างไรนอกจากนี้ ยังต้องสามารถทำงานให้เสร็จภายใต้กำหนดเวลาออกอากาศ หรือกำหนดส่งงานด้วย

7. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Flexibility ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการผลิตรายการโทรทัศน์ก็คือ และลูกค้าที่สำคัญที่สุดในการผลิตรายการโทรทัศน์ คือ ผู้ชม ผู้ชมคือกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะบ่งชี้ว่ารายการที่เราผลิตนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จึงต้องมีการคิดรูปแบบของรายการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม สำรวจความสนใจและมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อสถานะการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น หางานเบื้องหลัง ผู้ที่ประกอบอาชีพในสาขานี้ จำเป็นต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่ยืดหยุ่น และรู้จักปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้อยู่เสมอ การทำงานของผู้ผลิตโทรทัศน์ต้องทำงานร่วมกับอีกหลากหลายอาชีพ เนื่องจากเป็นงานที่มีหลายขั้นตอน อย่าสร้างกรอบทางเดินให้กับตัวเอง การแก้ปัญหาให้เกิดผลที่ดีที่สุดนั้น บางครั้งก็ต้องมีการยืดหยุ่น ขั้นตอนการหาข้อมูล ในการหาข้อมูลเพื่อมาทำรายการในแต่ละครั้งนั้นเราอาจจะต้องมีการสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะนำเสนอ โอนอ่อนผ่อนตาม และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ให้ได้ โดยแล้วแต่รูปแบบรายการ ซึ่งในบางรายการอาจจะสามารถหาข้อมูลมาได้จากแหล่งอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *