ช่างไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็คโทรนิคส์ ดูแลวิเคราะห์และติดตั้งระบบที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้าน ช่างไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็คโทรนิคส์ ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ เป้าหมายของวิศวกรไฟฟ้ากำลังก็คือ การทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง โดยเราจะดูแลว่าจะผลิตไฟฟ้าอย่างไร จะขนส่งไฟฟ้าอย่างไรต้องปรับแรงดันให้สูงขนาดไหน ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน วิศวกรจะรู้ว่าทำอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย แต่เราไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมด กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ เครื่องจักรกล เราจะมี ช่างไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็คโทรนิคส์ ที่เป็นผู้ที่ทำงานได้รวดเร็วและเรียบร้อย โดยก่อนจะเริ่มงานจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างหัวหน้างาน ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย แต่ถ้าในโรงงานเอกชน ก็จะมีโรงงานทั่วไป ที่เข้าต้องใช้เครื่องจักรใช้ไฟฟ้าในการผลิตสินค้า เขาก็จะมีวิศวกรไฟฟ้าประจำอยู่ตามโรงงานเพื่อทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ ช่างไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็คโทรนิคส์ ที่พึงควรมีและปฏิบัติ มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผู้อื่น การทำงานเกินเวลาเป็นเรื่องปกติเลยของวิศวกรไฟฟ้า บางครั้งเราทำงานมาทั้งวันแต่ผลลัพธ์คือเราจ่ายไฟคืนให้โรงงานไม่ได้ ตรงนี้ถ้าเรารอให้ถึงวันรุ่งขึ้น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง ทำให้ไปกลับคืนมาเร็วที่สุด ทางโรงงานหรือลูกค้าไม่ยอมแน่ถ้าเราทิ้งงานหลังหมดเวลางาน ถ้าวันรุ่งขึ้นแก้ไม่ได้อีกจะทำยังไง เขาจะต้องเสียรายได้เยอะมาก มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน ช่างไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็คโทรนิคส์ บุคลิกของคนที่น่าจะเหมาะกับอาชีพนี้ คือ ต้องลุย ต้องอดทน ลุยก็คือกล้าไปในนิคมอุตสาหกรรม ต้องเจอหน้างานหลายๆรูปแบบ ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า ถ้าโรงงานสะอาดก็โชคดีหน่อย หน้างานสกปรกก็ต้องลุย จะมาคอยรักสวยรักงามไม่ได้ อดทนคือต้องทำงานภายใต้ความกดดันได้

หน้าที่หลักของ ช่างไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็คโทรนิคส์

1. ช่างไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็คโทรนิคส์ มีหน้าที่วิเคราะสาเหตุ โดยใช้ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางไฟฟ้า วิธีการทดสอบไฟฟ้า ทั้งจากทางลูกค้าและหัวหน้าเราเองในบริษัท อีกอย่างที่ต้องมีคือความละเอียดรอบคอบ และวิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ในการผลิต การก่อสร้าง ต้องคอยคิดว่าทุกขั้นตอนในการทำงานสามารถทำให้ผู้ประกอบงานได้รับบาดเจ็บได้หรือไม่ ตรงนี้สำคัญมาก การติดตั้ง การทดสอบ การใช้และการบำรุงรักษา แต่การขึ้นที่สูงก็ต้องใช้บันได ใช้งานปรับทำบันทึก ดูแลแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซ่อมและปฏิบัติงานอื่น ๆ ถ้าเป็นฝุ่นปกติก็โชคดีไป แต่ถ้าฝุ่นที่เป็นอันตรายก็ต้องเข้าโรงพยาบาล มันสอนเรื่องการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยด้วย ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ถ้าเป็นการเติบโตในแนวดิ่งก็จะมุ่งไปที่การไฟฟ้า งานที่การไฟฟ้าก็จะมั่นคง

2. ช่างไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็คโทรนิคส์ มีหน้าที่ตรวจสอบระบบ อย่างแรกก็ให้เงินแน่นอน สองคือให้ความภูมิใจ มันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะเป็นวิศวกรไฟฟ้าได้ การพัฒนาและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ เตรียมแผนงาน ต้องเรียน ต้องทำงานอย่างอดทน เพราะถึงเรียนจบมาเข้าไปทำงานแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่ผันตัวไปทำอาชีพอื่นก็มี มีไม่กี่คนที่เรียนมาแล้วทำงานไปจนถึงบั้นปลายชีวิต รายงานปฏิบัติงาน ภาพสเกตซ์ รูปแบบ แผนภาพ อีกอย่างคือแนวทางการใช้ชีวิต เราเอาสิ่งที่ทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัย ข้อมูลรายงานและรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับการปฏิบัติงานใช้มือหรือเครื่องมือประกอบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ไม่เสี่ยง รู้ว่าอะไรที่สามารถทำให้เราเกิดอุบัติเหตุอันตรายได้ อย่างการเปลี่ยนหลอดไฟอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไร

3. ช่างไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็คโทรนิคส์ มีหน้าที่ระวังและป้องกันปัญหา ถ้าไม่ทำงานที่การไฟฟ้า ทำงานที่โรงงานจะได้ผลตอบแทนดีกว่า ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ทำงาน แต่คนจ้างก็จะไม่ใช่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าของโรงงานอาจจะเป็นคนญี่ปุ่น อเมริกัน น้อยโรงงานจะมีเจ้าของเป็นคนไทย เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงและป้องกัน ทำงานด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เวลาเขาจ้างจะเป็นสัญญา อาจจะได้ผลตอบแทนเยอะจริง แต่มาเป็นแบบกี่ปีก็ว่าไป ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรไฟฟ้า พอหมดสัญญาก็ต้องหางานใหม่ ข้อเสียคือเวลาอายุเริ่มเยอะ เราไปหางานใหม่ก็ต้องเรียกค่าตอบแทนที่สูงขึ้น แต่บางทีทางโรงงานให้เราไม่ได้ เขาสู้จ้างวิศวกรจบใหม่ดีกว่า อีกประเภทคือออกมาทำงานของตัวเอง เปิดบริษัทของตัวเอง แต่ข้อเสียของมันก็คือเราต้องหางานเอง

4. ช่างไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็คโทรนิคส์ มีหน้าที่พัฒนาระบบ ต้องเรียนวิศวกรรมไฟฟ้ามาถึงจะทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ แต่จบวิศวกรรมไฟฟ้ามา ไม่จำเป็นต้องทำเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า อาจจะไปทำงานบริหารก็ได้ เนื่องจากในปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีมากขึ้น สาเหตุก็มาจากการต่อเติมโดยบุคคลที่ไม่มีความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้า เราอาจจะไม่ได้ลงไปหน้างานเอง ทำให้ต่อเติมไม่ได้มาตรฐานที่ถูกต้อง จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ เพราะเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ประกาศอาชีพช่างไฟฟ้าเป็นสาขาอาชีพที่ต้องมีการควบคุม แต่มาบริหารลูกน้อง หรือทีมงานให้ลงไปอยู่หน้างาน ต้องปฏิบัติโดยช่างที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ กระทรวงแรงงานจึงได้ประกาศออกกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าทุกคนให้ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ อาชีพอื่นๆ เราก็ไปทำได้

5. ช่างไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็คโทรนิคส์ มีหน้าที่วางแผนและแก้ไขปัญหา ความสามารถในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หากเราสนใจเวลาเราไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้าได้ถูกต้อง ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ก็พยายามอ่านพวกคู่มือซักนิด เพราะในคู่มือจะบอกหลายอย่างเกี่ยวกับไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หมายถึงช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เวลาพี่เรียนมาแล้วไปทำงาน ก็ไม่รู้หรอกว่าอุปกรณ์อะไรใช้งานยังไง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร มีเอกสารต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน เพราะส่วนใหญ่ต้องทำงานเกี่ยวกับมาตรฐานอยู่แล้ว การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพราะมันค่อนข้างจะต่างกัน ซึ่งตรงนั้นจะเป็นพื้นฐาน เป็นความรู้เพิ่มเติมได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *