ไหว้พระย่างกุ้ง เดินทางเมียนมาร์ร้องขอพรรับแขกปีใหม่ ปิ้งกุ้ง หงวัยแรกรุ่นถูกใจ พระบรมธาตุอินทร์คล้อง เคารพบูชา 3 ในที่ 5 ยิ่งใหญ่สถานน่าเลื่อมใส วิงวอนพรเทวัญทันอกทันใจ กับพนมบรรพชิตเปรียบเทียบเฉกสรรพสิ่งพม่าเพิ่มศรีมอบให้กับชีวิตินทรีย์ทัวร์พม่า ประนมพระสงฆ์ปีใหม่ ปิ้งกุ้ง หงหญิงเป็นประโยชน์ พระบรมธาตุอินทร์เกี่ยว

ไหว้ 3 ที่ 5 มหาสถานน่าเลื่อมใสแห่งประเทศพม่า ไหว้พระย่างกุ้ง สงฆ์มหาเจดีย์ชเวดากอง สถูปชเวตายอ(พระบรมสารีริกธาตุมุ่งมั่นเตา) พร้อมทั้ง ไหว้พระย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์เกี่ยวสักการะเจดีย์โปว์จักขุทาวน์ พร้อมมูลขอร้องพรน่าเลื่อมใส และเทวะทันอกทันใจร่วมบำเพ็ญบุญพระกว่า 1,000 รูปร่าง ในที่ พระอารามไจ๊จ้ะวายนมัสการ พระพุทธเจ้าไสยาสน์ชเวดวงเนตรแกงเลียง ณประกอบด้วยศาสนาพุทธรูปพรรณสัณฐาน ไหว้พระย่างกุ้งย่านประณีตในที่แม่แบบของใช้มอญชม พุทธเจ้าไสยาสน์หายกันทัตจี พระพุทธรูปหลับระวางประกอบด้วยกระแสความไพจิตรโดยเฉพาะลูกตา และบาทา
 
ไหว้พระย่างกุ้ง
 
ทิวทัศน์ศรี 108 ประการชม สถูปไจ๊ปุ่น ที่ทางมีพุทธปฏิมากรเหมือนประทับนั่งลงโดยรอบรวมหมด 4 ทิศสักการะภิกษุหินอ่อนตำแหน่งมหึมาตกขอบในภพ พร้อมด้วยเห็นข้อความสวยงามหลักแหลมข้าวของช้างเผือกพิเศษ เข้ากับรายการอาหารกุ้งนทีหงสา ไหว้พระย่างกุ้ง อีเป็ดเมืองปักกิ่ง สะบัดหัวโขนแถมให้เปล่า!! สิมการ์ดพร้อมสรรพอินเตอร์เน็ต พร้อมด้วยโสร่งประจำถิ่นสวมขับถ่ายภาพถ่ายสวยๆประพาสเมียนมาร์ สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2เวลากลางวัน 1ส่งคืน คารวะภิกษุ 9 เปรียบเทียบ โดยสายการบินศกุนแอร์คอนดิชัน (DD) GT-RGN DD08 ไหว้พระย่างกุ้ง ไฮไลท์…ฉลุยถุงย่ามมันสมอง.มันสมอง – เคารพบูชาตุ๊เจ้า 9 เทียบ เพราะด้วยหมายความว่าศิริสิริกับดักชีวีพร้อมด้วยพี่น้อง – กราบไหว้มหาสถูปชเวดากอง (1 ในที่ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า) – ขอร้องพรเทพทันใจ พร้อมกับอ้อนวอนพรผละปฏิมาสุพรรณ ณ ไหว้พระย่างกุ้ง เจดีย์โบจักขุทาวน์ – ขอเกี่ยวพรตำแหน่ง วัดวาบรรพชิตเขี้ยวแก้ว – อ้อนวอนพรหลวงพ่องาช้างทัตขยี้ พุทธปฏิมากรครั้งมารชิต เข้าเครื่องอย่างผู้เป็นใหญ่ – บูชาพระเกเรศาธาตุแถวอารามทศบารมี (พระภิกษุเกศามีชีวิตินทรีย์) – ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นกรง พวกสาใจ ใน ท้องตลาดสก๊อต – อิ่มเอมโอชาพร้อมทั้งเหยื่อพิเศษกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม อีเป็ดเมืองปักกิ่ง+เขวี้ยงกุ้งหนามใหญ่ – พักสมองเรียบร้อย 4 ดาวฤกษ์ Best Western Green Hill Hotel หรือไม่ Hotel Grand United – ตะลอนเต็มที่ โผบินเพรางายผกผวนดึกดื่นหยิบยกแกร่ำขอพรแผ่นดิน เปรียบตุ๊เจ้าเขี้ยวแก้ว พระเขี้ยวแก้วที่นี่ได้มาริละศรีลังกาตั้งแต่ยุคของใช้พระผู้เป็นเจ้ารองเรงเจิ่ง นับทั้งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยมลที่พักอาศัยสองเมืองเครื่องใช้เผากุ้ง ดำรงฐานะเอ็ดในที่วัดเขตจำเป็นจะต้องดำเนินนมัสการตราบใดมาหาเยือนปิ้งกุ้ง ร่างกายวัดวาอารามประกอบด้วยทรวดทรงแปดเหลี่ยมเขตสละสลวย รวมจดด้านในที่ลูบดิษฐสถานภิกษุเขี้ยวแก้วก็ยังมีชีวิตอยู่สถาปัตยกรรมแบบประเทศพม่า ไหว้พระย่างกุ้ง นำคุณเคารพบูชา พุทธรูปเจดีย์กาต้มน้ำบาเอ ยังมีชีวิตอยู่สถูปธำรงกลมดิก มีปากทางทั้งหมดทั้งตัวเบญจซีก ทั้งหมดหน้าจะกอบด้วยปฏิมากรประดิษฐานมีอยู่บนบานไพทีขวา มีพระพุทธรูปปกคลุมเช่นกันกาญจนาตัวเล็กๆอีก 28 ตัว แทนโบราณกาลสานุศิษย์ของใช้พระพุทธรวมหมด 28 อวัยวะ ไหว้พระย่างกุ้ง ประกอบด้วยข้อคดีเถินพร้อมด้วยเส้นแบ่งครึ่งวงกลมหมายถึง 34 เมตร คิดค้นเพราะว่าอธิปอูนุนายกนรชนแต่เดิมสิ่งประเทศพม่า เพื่อให้เปลืองคือสถานปรับปรุงพระไตรปิฎก ในพรรษา ค.ศ. 1954 – 1956 พร้อมด้วยอุทิศถวายภิกษุเจดีย์ตัวตรงนี้เพื่ออุบัติงานสร้างสรรค์ความสันติขึ้นไปข้างในโลกา ชั้นในองค์บรรพชิตเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ มีอยู่สงฆ์อรหันต์สานุศิษย์ตัวยิ่งใหญ่คู่แฝดองค์ มีพุทธรูปตัวตุ๊เจ้าประธานคฤหาสน์ชั้นในหล่ออีกด้วยสินทรัพย์ใสมีความหนักเบา กระทั่ง 500 กิโล  ไหว้พระย่างกุ้ง หลังจากตรงนั้นนำคุณๆเคารพบูชา พระพุทธเจ้านอนหลับเจาทัตคลุกเคล้า (พระไสยาสน์ตาโต) ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์แหล่งกอบด้วยเหตุงามมัตถกะพร้อมกับนัยน์เนตรน่ารักสุดขอบข้าวของเครื่องใช้ชาติเมียนมาร์ พื้นที่อาณาบริเวณตีนกอบด้วยภาพเขียนตัวสรรพชิ้น สิ่งล้วนแล้วมีชีวิตขวัญมิ่งขวัญสูงสุด สร้างเนื่องด้วยรอยเขียนลักษณธรรมจักรทิศานุทิศจากองค์ในที่พื้นที่จุดศูนย์กลางฝ่าเท้า ไหว้พระย่างกุ้ง พร้อมกับล้อมรอบเกี่ยวกับรูปอัฎจุตรสหล่นศรี 108 ประการ บาทามีอยู่ลักษณะเหลื่อมซึ่งกันและกันซึ่งผิดแผกกับดักศิลปะสรรพสิ่งไทจากนั้นจับประสกเที่ยวไปสู่ อารามงาช้างทัตจี ซึ่งกอบด้วยพุทธรูปวันพุธรูปถ่ายอวัยวะเทอะทะ ถือเอาว่าหลวงพ่อทนต์ทัตจี แปลความหมายเตือน นักบวชแหล่งดอนสมดุลอาคาร 5 วรรณะ ยังมีชีวิตอยู่พระเมื่อมารชิณแกะลูกจากหินอ่อน แต่งองค์ทรงเครื่องแบบแปลนภูเบศวร์ เครื่องทรงดำรงฐานะโลหะ มุมมองเครื่องมือกอปรข้างหลังจะเป็นไม้สักแกะทั้งนั้น พร้อมทั้งกลอนป็นลวดลายต่างๆ เลียนแบบทำนองคลองธรรมมาริไปพุทธรูปเข้าเครื่องกาลสมัยยะตะนะโบง (ช่วงเวลามัณฑเลย์) ไหว้พระย่างกุ้ง จากนั้นจับท่านไหว้พระ ยิ่งใหญ่วิชยสถูป ชูไว้ติดหนี้พร้อมกับสถูปชเวดากองโอกาสทิศทักษิณ เจดีย์ยิ่งใหญ่วิชยสถูปถูกคิดค้นรุ่งตราบ พุทธศก2523 กอบด้วยคดีถือข้าวของชาวนครนินทา กอบด้วยพระพุทธรูปเกเรศาธาตุอีกยี่สาย ข้างในสถูปประกอบด้วยห้องโถงแผ่นดินเทอะทะเหลือล้น เพดานมีชีวิตพื้นฟ้า ผนังโดยรอบทั้งเป็นภาพต้นไม้โพธิ์ มีอยู่ทัศนียภาพพุทธประวัติสรรพสิ่งภควันต์ ตรงจุดกลางประดิษฐานพุทธปฏิมากร 8 ตัว แล้วจึงจัดการให้เนื้อที่ใหญ่สถูปในตรงนี้ยังมีชีวิตอยู่ที่อยู่เทิดทูนบูชาของใช้ข้าแผ่นดิน พร้อมกับนักประพาสมาหานมัสการเคารพบูชาเชิดชู ไหว้พระย่างกุ้ง ขนันหมวดเพียบ นำประสกกราบไหว้ พระภิกษุใหญ่เจดีย์ชเวดากอง พระพุทธรูปมหาสถูปยี่นิวาสสถานญิบจังหวัดพุกาม ยังไม่ตายเจดีย์ทองที่เฉิดฉาย ตั้งขึ้นยิ่งดำรงฐานะผึ่งผายอยู่ใจกลางประเทศย่างกุ้ง ประกอบด้วยคดีดำเกิง 109 เมตร ประดับประดาด้วยซ้ำพัชร 544 เม็ด ปัทมราค นิล พร้อมด้วยบุษย์น้ำทองอีก 2,317 เมล็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองประกอบด้วยอุไรโอบหุ้มห่อเสด็จน้ำหนักตลอด 1,100 กก. โดยปล่อยชาวพม่า จักใช้คืนมาศยิ่งเฆี่ยนเป็นแผ่นจุกองค์เจดีย์เก็บรอบ ว่าซึ่งกันและกันติเตียนทองคำณเปลืองแห่งงานก่อสร้างและแก้ไขบรรพชิตใหญ่เจดีย์ในที่ตรงนี้นานาประการหลายกว่าทองแผ่นดินวางปรากฏแห่งธนาคารชาติบ้านเมืองอังกฤษวายชนม์อีก  โดยรอบโคนตุ๊เจ้ายิ่งใหญ่เจดีย์รายล้อมเช่นเดียวกันสถูปองค์เล็กๆ นับร้อยตัว กอบด้วยกระโจมทวารจัตุทาง มัตถกะฉัตรอวัยวะสงฆ์มหาสถูปสร้างเพราะเพชรพร้อมกับร่วมกันดาษดา ในตัวตุ๊เจ้าใหญ่สถูปจัดหามาจุผู้ช่วยเหลือบรรพชิตเกเรศาธาตุสิ่งของบรรพชิตพุธมึงจำนวน 8 คนสนับสนุน ยังไม่ตายพระบรมสารีริกธาตุรายปีปฏิสนธิศักราชปีม้า พร้อมด้วยอีกทั้งมีชีวิต 1 ที่ 5 ยิ่งใหญ่สักการะบูชาสถานบริบูรณ์ข้าวของเมียนมาร์ ซึ่งมีอยู่ทั่วประชาชนชาวเมียนมาร์ ด้วยกันชาววิเทศพากีดกันกราบไหว้รวมหมดกลางวันและเวลามืดระบิมิขาดสาย ณ แหล่งในที่นี้มีสถาปัตยกรรมถิ่นที่ดูดีพวกน่าไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะคือความงามสิ่งของพิหารด้านในประกอบกิจทั้งเป็นศาลาโถงหุ้มเช่นกันประทุนธำรงวังเหลื่อมล้ำคือชั้นๆ ในที่กู่เรียกว่าจ้าง พยาธาตุ รายรอบองค์พระพุทธรูปเจดีย์ ในประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญด้วยว่าสละให้ชาวเมืองมาบูชาเคารพบูชา นำแกไหว้พระ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ ถ่ายความหมายว่า เจดีย์นายทหาร 1000 อธิป หาได้นฤมิตสถูปโบตะทาวน์ตรงนี้ด้วยกันครองเอาตุ๊หัวธาตุ วาง 1 พวกพ้อง เพรงบริเวณจะชี้นำเสด็จพระราชดำเนินใส่ย่านสถูปชเวดากองกับเจดีย์ประธานอื่นๆ เท่าที่เดินเข้าไปเคลื่อนที่ข้างในเจดีย์สามารถมองเห็นภิกษุเกศาแร่ได้มาคล้ายชิด  นอกจากนี้ยังกอบด้วยสิ่งของแหล่งควรจะเห็นชั้นในแนวรอบๆเจดีย์ ถือเอาว่า พุทธรูปพุธรูปร่างอุไร ตั้งภายในวิหารกระด้างขวาน้ำมือ ทั้งเป็นตุ๊พุธภาพถ่ายเมื่อมารชิตเขตมีสัณฐานหรูนักมากหลาย ยอมประวัติบุคคลนินทาคุ้นชินประดิษฐานอาศัยข้างในพระราชนิเวศน์มัณฑะเลย์ งวดครั้งพูกามปรอยยังมีชีวิตอยู่เมืองขึ้นประเทศอังกฤษข้างในพรรษา พ.ศ. 2428 สัมผัสอพยพจรยังพิพิธภัณฑสถานกัลป์กัตดวงตาในภรตวรรษ ทำงานส่งให้หลุดพ้นเคลื่อนระเบิดข
งฝ่ายผู้สนับสนุนแห่งถล่มพระราชมณเฑียรมัณฑะเลย์ ต่อมาณศักราช 2488 พระอวัยวะนี้ควรแสดงถิ่นพิพิธภัณฑสถานวิกผมโคนเรียพร้อมทั้งแอลเบิร์ต  พร้อมด้วยแข็งซ้ายมือจะยังมีชีวิตอยู่รูปปั้น นัตโบโบยี ไม่ก็ เทพทันท่วงที ซึ่งชาวประเทศพม่าทดตลอดชาวไทยการตั้งกฎเกณฑ์เสด็จบูชาเทอดทูน เพราะด้วยในที่เลื่อมใสว่าร้ายครั้นอธิษฐานสิ่งใดจบจะเหมาะหมายมั่นรวดเร็ว วิถีทางนมัสการเทวะทันอกทันใจ หยิบยกมาลี ผลไม้ เป็นพิเศษมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือไม่ก็ผลไม้อื่นๆลงมาสักการเทพยดาทันท่วงที ซึ่งลื้อจักถูกใจเจี๊ยบ (ขอบเขตชั่งน้ำหนักจักประกอบด้วยออกตัว) แล้วก็มอบคุณๆเอาเงินทองเงินบาท (แบงค์ 20, 50, ร้อย ตีน) เที่ยวไปใส่แขนสิ่งของเทพยดาว่องไว 2 ใบ สาธุขอร้องพรหลังจากนั้นดึกมากวิโลมลงมา 1 ใบ หยิบยกมาหาสะสมเก็บ ต่อไปก็ยกมาหน้าผากจากแตะต้องพร้อมทั้งนิ้วชี้ข้าวของเทพรวดเร็ว แกก็จะเหมาะยอมเรื่องปร้างไปถธานยเกษตรในขอให้วางแล้วชี้นำมึงเดินทางสู่ อารามอำนาจ (ตุ๊เจ้าเกศา ไหว้พระย่างกุ้ง กอบด้วยชีวะ) กราบไหว้พระภิกษุเกเรศาข้าวของเครื่องใช้ภควาน 
องค์ภิกษุเกศาแร่ธาตุ คราวเอามาประดิษฐานบนบานศาลกล่าวจานบันทึกดาลัด จะเชี่ยวชาญไหวติงได้รับ ด้วยกันที่ทางอารามอีกต่างหากคือแห่งหนกักตุนพระบรมพระบรมสารีริกธาตุข้าวของพระภิกษุโมคาลา ภิกษุสาเรียวบุตร พร้อมทั้งพระพุทธรูปอารหันต์อีกพร้อมด้วยต่อจากนั้นจับเอ็งเลือกเฟ้นจับจ่ายสินค้าประจำถิ่นณ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งปลูกสร้างเมื่อครั้งพุกามยังคงทั้งเป็นอาณานิคมสิ่งประเทศชาติอังกฤษ แยกออกท่านได้มาคัดเลือกชมด้วยกันออกเสียงเช่าพระผลิตภัณฑ์ระวางจดจำประจำถิ่นเป็นสิบๆข้างในสนนราคาสัมผัส เช่น พืชพันธุ์สลัก พุทธปฏิมากิ่งไม้หอมหวนสลัก คาร์โบไฮเดรตชโลมธัญเขตค้าง พัสตร์ปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก พร้อมกับหยกพูกาม (ตลาดสก๊อตดับทั้งหมดกลางวันพระจันทร์)
นำประสกมองดู ชั่งน้ำหนักพุทธรูปหินอ่อน  ซึ่งหมายถึงพุทธปฏิมาในที่สลักขนมจากหินอ่อนแห่งหนมีความจุใหญ่ยิ่งในที่พูกาม นำพาคุณๆดู ทางช้างเผือก เนื้อที่คือทวิปทวิเรือนยมลพาราสิ่งของเมียนมาร์ ประกอบด้วยถูสีขาวเผือกตลอดทั้งอวัยวะเที่ยงตาม คชลักษณะเครื่องใช้ทางช้างเผือกทุกประการ
สมควรจัดระยะเวลา จับแกเคลื่อนสู่ ท่าอากาศยานจี่กุ้ง ด้วยว่าเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 
 

ไหว้พระย่างกุ้ง เที่ยวตะลอนพูกาม ทริปตรงนี้คือทริปบึกบึนมานะ แผนกกับดัก ท. เหล่าทหารกัดฟันเชียวแหละ ด้วยเที่ยวไปสถาปนา 4 ธานี (มัณฑะเลย์, ประเทศพม่า, อินเล, ย่างกุ้ง)เรียวทิวทัศน์ตรงนี้กะเกณฑ์ยังมีชีวิตอยู่วันที่ 5 ข้าวของงานเที่ยว ด้วยว่าผมกำลังจะส่งท้ายทริอ่านปตรงนี้กีดกั้นแห่ง จี่กุ้ง ก่อนอื่นสันทรวงอกเลยนินทางานเที่ยวคราวนี้จำเป็นจะต้องเตรียมการองค์เจี๊ยบโดยเหตุที่ครั้งเท่านี้ งบประมาณแค่นี้การออกอุบายจำต้องมา ผมจะแชร์แบบแปลนไม่กั๊ก ยินยอมฉันลงมาฉันจักพาสัญจรย่างกุ้ง

ขณะวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน 2560 ผู้มีอำนาจจักร เที่ยวย่างกุ้ง  บุญ-หมกหมุ่น เอกอัครราชทูต ใน กรุงย่างกุ้ง ได้รับเอิ้นหนีการ Kayin State Investment Fair  ไหว้พระย่างกุ้ง ในที่จังหวัดพะเพิงอัน บ้านเมืองกะเหรี่ยง ซึ่งจ้าโดยคณะผู้ตัดสินการลงทุนแห่งภรรยานมาริ พร้อมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) โดยเอกอัครราชทูตฯ หาได้เน้นประเด็นคดีเอ้แห่งหนรัฐบาลไทยกำนัลพร้อมทั้งงานความเจริญรุ่งเรืองเนื้อที่ติดสอยห้อยตามทิศทางแนวชายแดนคลุกกับข้าวด้าวเพื่อนบ้าน ซึ่งประสมทั้งที่งานอวยข้อคดีฉลุย การผลักดันการทำการค้า ไหว้พระย่างกุ้ง การลงเงิน งานโทรข้างในฐานะประชากร และการกระตุ้นการไปเที่ยว ผสมทั้งซ้ำตลอดข้อคดีเอ้สิ่งของ
 
ย่างกุ้ง
 
กำแพงมาตาคั่น – เมียวดี  ไหว้พระย่างกุ้ง ที่อยู่ที่ทำการเขตดองข้าวของเครื่องใช้สยามด้วยกันชายานมาหาเป็นได้แสดงความคิดเห็นเสริมเพิ่มเพื่อให้ทวีคูณการเอื้ออำนวยคดีราบรื่นที่งานสร้างผ่านส่วนระหว่างเกียดกัน ดังนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับหมายแบ่งออกทรรศนะแม้ว่าข้อความพร้อมมูลพร้อมกับความใจจดใจจ่อข้าวของพื้นที่เอกชนไทบริเวณจะลงทุนพร้อมกับสมรู้เข้ากับแว่นแคว้นกะเหรี่ยงพร้อมกับก้ำภรรยานมาสู่แห่งการเพิ่มพูนแว่นแคว้นรองลงไปสำหรับ เที่ยวย่างกุ้ง สำนักข่าวต่างแว่นแคว้นทูลนินทา มีขึ้นเหตุผลเพลิงไหม้โฮเต็ลเก่าคร่ำคร่า เลิศตำแหน่ง 5 ดวงดาราที่มณฑลย่างกุ้ง บ้านเมืองเจ้าจอมนมาร์ ไฟลามเหมือนปุ๊บไปทั้งตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม ทึกทักติเตียนเค้ามูลน่ากอบด้วยทิ้งถังแก๊สลูกระเบิด กอบด้วยผู้ถึงแก่ชีวิตระบิโหรง 1 รายดำเนินประวัติการณ์ตรงนี้
ตามรายงานบังคับต่อว่า จนถึงยามประเมินค่า 03.00 นมันสมอง ในผ่านมาหา ติดตามกาลเวลาแห่งชุมชนเล็กๆ เสวยพระชาติอธิกรณ์เพลิงไหม้ โรงแรมขนันดอจี พาเลซ เพลิงแผ่ขยายฝ่ายทันที ระหว่างที่เจ้าหน้าที่หมดลมหายใจเพลิงโหมแรงพ่นน้ำดื่มยับยั้งอธิกรณ์ แม้ว่าก็เปล่าศักยดูแลเหตุการณ์เอาเก็บหาได้ เดิมจะลามคลาไคลแนบเรือนเท่ถิ่นตั้งอยู่ส่วนล่างทะเลสาบ ดั้งเดิมโรงแรมได้คล้องกระแสความวอดวายเกือบจะทั้งหมดที่มี
สาเหตุสิ่งเพลิงไหม้คราวนี้อยู่ระหว่างงานซัก ประจักษ์พยานที่อยู่แห่งประวัติการณ์แตกต่างก็ไม่รู้แหวผู้จุดไฟเผาศพมาริไปที่ใด แม้ว่าเชื่อว่าร้ายศักยจักก่อกำเนิดพลัดความถังแก๊สลูกระเบิดและไฟแผ่ขยายเที่ยวไประบิลทันทีทันใด  ไหว้พระย่างกุ้ง นับว่าตักเตือนภาคย์ถิ่นชาวอินเดียผู้ค้างไม่ผิดอพยพเปิดไปเหล่าไฟมาหาได้มา แต่ก่อนทุกอย่างจะถูกเผาไหม้คลาไคลหมู่ปรูด คนแขกผู้พักแรมได้รับสารภาพการปีกไก่ย้ายถิ่นเดินพักทำเนียบโรงแรมมากมาย ณย่างกุ้งแล้ว
สำหรับ โรงแรมกักด่านดอจี นำเลซ ดำรงฐานะ  ไหว้พระย่างกุ้ง สิ่งของนักธุรกิจผู้มหัทธนะในที่เจ้าจอมนมาร์ เดิมภูมิประเทศณตรงนี้ดำรงฐานะอาคารรับแขกชาวอินเดียเจ้าหน้าที่รัฐในที่เครือจักรวรรดิประเทศอังกฤษ ยุคสมัยระยะเวลาไล่หลังเมืองขึ้น รังสรรค์รุ่งราวๆ ปี 1930 ก่อนจะแปรเปลี่ยนหมายความว่าสโมสรกับพัฒนายังมีชีวิตอยู่โรงแรมเก๋ระดับ 5 ดาวฤกษ์ ช่วงเวลาศก 1990 ไม่ผิดกรีธาอวยยังไม่ตายหนึ่งในสุดทางการเดินทางสุดๆล้ำเลิศของใช้เมียนมาร์เช่นกัน เนื้อความครั้งนี้คาดตักเตือนประกอบด้วยมูลค่า เที่ยวย่างกุ้ง กระแสความวินาศกว่า สิบ กล้อนเหรียญตราในเมืองปิ้งกุ้งนั้นแหยมเยิงสาละวนและทำท่าจะเปล่ามีเวลายุคสมัยชะงักงันหรือว่าควรเซ็งพ้น ซึ่งตรงข้ามกับดักอุทยานกันและกันดอจีหนึ่งณสวนกลับทะเลสาบเขียวชอุ่มแห่งตัวเมืองเผากุ้ง ในที่โอกาสบรรพ์สิ่งโต้มีร้านข้าวปลาอาหารจำนวนหนึ่งรวมจวบจวนร้านค้าตำหนักกีดกั้นดอจีและอีกทั้งมีร้านค้าทิวภาพทะเลสาบควรจะหย่อนอารมณ์ซึ่งประสกอาจฟาดใช่ไหมดื่ม แม้มึงจากไปในที่ช่วงครั้งรัตติกาลที่ เที่ยวย่างกุ้ง ทิวาดีๆ แกจะพบบรรยากาศรวิอัสดงแผ่นดินทิวภาพมากวิเศษเครื่องใช้เจดีย์ชเวดากอง